Het politieke vertrouwen in Dantumadiel heeft bij CDA en FNP een flinke dreun gekregen na optreden van burgemeester Agricola

De raadsfracties van het CDA en de FNP in de gemeente Dantumadiel vinden het kwalijk dat burgemeester Klaas Agricola enkele maanden geleden de namen doorgaf van twee raadsleden aan de politie in een onderzoek naar het lekken van een integriteitsrapport.

Damwâld, de hoofdplaats van Dantumadiel.

Damwâld, de hoofdplaats van Dantumadiel. Foto: Marcel van Kammen

,,Foar de boargemaster wie dat blykber logysk, mar wy snappe dy logika net. It hie net moatten. Wy hawwe as CDA neat ferkeard dien”, zegt Hilbrand Visser, fractievoorzitter van het CDA in Dantumadiel.

Nieuws

menu