Oranjetuin van Rinse Pool fleurt de boel op in Jistrum: Soms tink ik: wêr bin ik eins mei dwaande?

Of het nu Kerst is, Pasen of een voetbaltoernooi, Rinse Pool tuigt zijn huis en voortuin in Jistrum helemaal op in het thema. Nu is het dus oranje wat de klok slaat.

Rinse Pool in Jistrum heeft zijn hele huis en tuin oranje.

Rinse Pool in Jistrum heeft zijn hele huis en tuin oranje. Foto: Marchje Andringa

,,Koest it wat fine?”, grapt Rinse Pool (60) als de verslaggever aan komt lopen. Van heinde en verre is zijn rijtjeshuis in Jistrum te herkennen. Hier woont een Oranjefan. De voortuin is overladen met slingers met vlaggetjes, vaantjes, lampionnen, ballonnen, geschilderde ornamenten en wat niet al. Allemaal fel oranje natuurlijk. Het enige wat niet oranje is, zijn de vier Nederlandse driekleuren die in top hangen.

Een mega-knuffelbeer is gekleed in zo’n Hawaï-achtig bloesje van een biermerk, waar er nog een paar van hangen. Aan het huis hangt een metersgroot spandoek met een foto van Pool voor zijn huis. ,,Krigen fan it bedriuw dat dy dingen makket”, zegt Pool, beter bekend onder zijn bijnaam Pollie. ,,Ik hoech de namme net iens te neamen. Fan in fervehannel yn Droegeham ha ik twa liter oranje ferve krigen. De rest kostet hast neat by de Action.”

Hond met bloemenkrans

Zijn scooter heeft hij net oranje geverfd. Hond Evie is getooid met een oranje bloemenkrans. ,,Se kin net prate, mar se wurdt hast lilk as ik it jûntiids ôf doch.”

Prinsheerlijk zit Evie in de mand op het stuur als Pool, die door omstandigheden geen werk heeft, met zijn scooter door de provincie toert. Pool heeft er een bordje op aangebracht: ‘Hulpcoach van Oranje - Evie’. Laatst maakte hij een uitstapje naar Harlingen en zo is hij ook al in Lauwersoog geweest. ,,In roadtrip troch de provinsje. No wol ik nei De Lemmer, ik sykje noch een plak om te oernachtsjen.”

Werk in uitvoering

De oranje tuin is nog steeds werk in uitvoering. In de stormachtige periode vorige week had hij een en ander weggehaald, wat hij nu aan het terugplaatsen is voor de achtste finale van Oranje tegen Tsjechië zondag. ,,In keunstner is einliks noait klear, no? Al kinst yn dit gefal better fan kitsch sprekke miskien.”

Pools huis steekt schril af tegen de rest van de Hessel Loonstrastrjitte. Nergens is ook maar een snippertje oranje te zien. Klachten krijgt hij niet. ,,Wa’t it net sjen wol, docht de eagen mar even ticht.”

Hij krijgt geen genoeg van het versieren van zijn voortuin, zegt Pool. ,,Soms tink ik: wêr bin ik eins mei dwaande? Mar dan komme der wer in pear bern del dy’t it prachtich fine en letter werom komme om sjen te litten dat sy ek oranje klean ha. Dan hast der wat eare fan. Lêstlyn joech ik in flage oan in bern dy’t sels gjin flage hie. Sa kinne je ek wat betsjutte.”

Oranje tompouce

Zondag mag er weer voetbal gekeken worden in café Phoenix in het dorp. Dan gaat hij, net als voorheen, daar voetbal kijken met een man of tien, twintig. Oranje gaat winnen, denkt hij van achter zijn oranje tompouce. ,,Ik tocht earst mei 2-1, mar no tink ik 3-1. It spul wurdt hieltyd better. En as Depay aanst ek noch op oarlochskrêft komt, haw ik der noch mear bertrouwen yn.”

De Oranjegekte gaat intussen verder. Als Nederland wint, moet Pool er zelf ook aan geloven. ,,Dan fervje ik myn burd oranje, dat haw ik sein.”