Organisator hield zich afzijdig bij subsidie-aanvraag wegens banden met LF2028-man

Organisator Peter Reen heeft zich vanwege zijn banden met artistiek leider van LF2028 Sjoerd Bootsma bewust niet bemoeid met de subsidie-aanvraag bij de provincie voor zijn graffiti-evenement Writer’s Block. Dat zegt hij in reactie op het besluit van de provincie om aan zijn evenement zestigduizend euro subsidie toe te kennen uit de LF2028-gelden, bovenop de subsidie die Writer’s Block al kreeg uit een andere provinciale subsidiepot.

Het graffiti-evenement vond afgelopen weekend plaats.

Het graffiti-evenement vond afgelopen weekend plaats. Foto: Marcel van Kammen

Writer’s Block vond afgelopen weekend plaats. Zo’n veertig internationale graffiti-artiesten maakten schilderingen op wanden van de Leeuwarder parkeergarage De Klanderij, die daar zeker vijf jaar op moeten blijven zonder te vervagen.

Vorige week berichtte deze krant over de dubbele pet van Bootsma. Hij beoordeelt namens de provincie aanvragen voor subsidie uit de LF2028-gelden, de pot waaruit een hoogstaande culturele programmering moet worden betaald in dit jaar na culturele hoofdstad. Uit diezelfde pot krijgt hij echter ook subsidie voor zijn festival Welcome to the Village. Bovendien beoordeelde hij namens de provincie een subsidie-aanvraag voor Explore the North, het festival dat hij net als Welcome to the Village mee heeft opgericht en waar hij pas net is vertrokken.

Reen, mede-organisator van Writer’s Block, werkte bij die twee festivals jarenlang samen met Bootsma. Hij was tot vorig jaar muziekprogrammeur bij Welcome to the Village, is nog steeds hoofd programmering bij Explore the North, en zegt Bootsma ook persoonlijk goed te kennen. Reen vertelt dat hij zich vanwege die band bewust afzijdig heeft gehouden bij de subsidie-aanvraag bij de provincie, en dat ze dit ook bij hun privégesprekken bewust niet bespreken. ,,Over dit soort dingen wil je het privé niet hebben, en ook zakelijk niet. Het kan bij anderen tot scheve gezichten leiden.”

De gesprekken met de provincie werden nu gevoerd door Serge Hollander, met Reen mede-initiatiefnemer van het festival. Na een positief advies van artistiek leider Bootsma besloot de provincie zestigduizend euro toe te kennen, bovenop de tienduizend euro die eerder was verstrekt uit het Iepen Mienskipsfûns.

Afgeweken van eigen regeling

De provincie week hiermee af van de eigen regel dat een project niet uit twee verschillende potjes subsidie kan krijgen. De motivatie daarbij is dat Writer’s Block belangrijk is voor de programmering van LF2028. ‘Wij achten een weigering onwenselijk en niet redelijk en billijk gezien de provinciale belangen bij de realisatie van LF2028’, schrijft het college daarbij.

Naast de beide provinciale potten kreeg Writer’s Block ook geld van de gemeente Leeuwarden, zo’n 25.000 euro. Verder kwam 2500 euro van het Leeuwarder Ondernemers Fonds en tienduizend euro van het VSB Fonds.

Volgens Reen waren de grootste kostenposten van het project de reis- en verblijfkosten voor de kunstenaars en kosten voor hoogwerkers en ander (technisch) materiaal.

Lees ook: Commentaar: De schijn van een dubbele pet is ook verkeerd