Oude fruitrassen en poëzie gaan in Obe hand in hand

Friese landbouwgewassen, fruitrassen en dieren. Het lijkt op het eerste gezicht een merkwaardig onderwerp voor een expositie in Obe, podium voor literatuur, kunst en taal op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden.

Een bezoekster bekijkt de tentoonstelling over oude Friese fruitrassen en dieren. De expositie is ingericht in Obe, de tentoonstellingsruimte op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden.

Een bezoekster bekijkt de tentoonstelling over oude Friese fruitrassen en dieren. De expositie is ingericht in Obe, de tentoonstellingsruimte op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. Foto: Marchje Andringa

Maar daar is een mouw aan gepast, zegt Haye Bijlstra, een van de samenstellers van de tentoonstelling en werkzaam bij Tresoar. Hij wijst op de kleine boekjes die her en der in de expositie te vinden zijn. Daarin staat niet alleen informatie over de tentoongestelde Friese fruit- en landbouwgewassen, maar vinden bezoekers ook toepasselijke gedichten, citaten en spreekwoorden. ,,Sa ha wy der in talich en literêr elemint oan taheakke”, verklaart Bijlstra.

Een voorbeeld daarvan is meteen te vinden bij de ingang. Daar staat de wichter, een pruimensoort die vanouds wordt geteeld in de Friese Wouden. Het boekje dat in het boompje hangt, bevat het gedicht De pruimeboom, geschreven door Hieronymus van Alphen.

De appelsoort Roem van Drachten krijgt een citaat mee van Paul van Ostaijen

Even verderop kunnen bezoekers kennis maken met de Hallemine Bonne, een perensoort. Het bijbehorende gedicht, De parrebeam, is van Obe Postma. De appelsoort Roem van Drachten - in de jaren vijftig gekweekt door kwekerij De Haan in Drachten - krijgt een citaat mee van Paul van Ostaijen.

Bij de landbouwgewassen, die worden tentoongesteld aan de hand van foto’s en zaden in vazen, is onder meer gekozen voor een gedicht van Bartle Laverman, Goe Rie.

Naast de fruitboompjes, vazen en foto’s bestaat de expositie uit een film over Friese dierenrassen, zoals het Friese paard, de Fries roodbonte koe, de wetterhoun en de Friese stabij. Aan de muur hangen pastels die Jantiena de Vries-Bellinga van deze dieren maakte. Botanische tekeningen van Hennie Dijk-Stel tonen onder meer de Koudumer Bloemkool en de Berltsumer sipel.

Samenwerking

Tresoar maakte de tentoonstelling ‘Fries levend erfgoed, fan wâldbean oant wetterhoun’, in samenwerking met het Platform Friese rassen en gewassen. Dit platform wordt gevormd door organisaties die werken aan het instandhouden van oude Friese fruitrassen, gewassen en dierrassen. Het platform droeg het onderwerp aan, het overleg dat daarna volgde leidde tot de samenwerking.

Bestuurslid Johannes Spijksma van het platform is content met de tentoonstelling in Obe. Hij hoopt dat de expositie leidt tot meer belangstelling voor Friese fruitrassen, landbouwgewassen en dierrassen. ,,Dit is Frysk erfgoed. Dat fertsjinnet mear omtinken.”

Volgens het platform en Tresoar past het kweken van oude fruitrassen en landbouwgewassen in deze tijd, omdat het aansluit bij de groeiende aandacht voor lokale producten. Bezoekers kunnen bij de balie zakjes met zaden kopen. De stichting zadenbibliotheek Fryslân biedt gratis zaden aan, die onderling weer geruild kunnen worden.

Nieuws

Meest gelezen