PC-voorzitter Ids Hellinga baart opzien met toespraak over 'skitende' Hollanders, ouderen bleven weg uit Franeker

Opvallend veel jeugdige bezoekers en aanzienlijk minder ouderen woensdag op de 168e PC in Franeker. De belangrijkste kaatspartij van de wereld trok zesduizend bezoekers, die op een enkeling na probleemloos door de toegangspoortjes konden komen. Spraakmakend was vooral de toespraak van PC-voorzitter Ids Hellinga.

 Taeke Triemstra kijkt de bal na tijdens de 168e PC, die hij woensdag samen met Erwin Zijlstra en Gert-Anne van der Bos won. Het trio versloeg Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra in de finale. Zijlstra werd uitgeroepen tot koning.

Taeke Triemstra kijkt de bal na tijdens de 168e PC, die hij woensdag samen met Erwin Zijlstra en Gert-Anne van der Bos won. Het trio versloeg Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra in de finale. Zijlstra werd uitgeroepen tot koning. Foto: Henk Jan Dijks

In zijn openingstoespraak in de Koornbeurs in Franeker zei Hellinga dat Fryslân niet zit te wachten op forenzen uit de Randstad. ,,Sy komme hjir as seekobben. Se komme, se skite en se ferdwine wer”, aldus Hellinga.

‘Misschien had skûtsjesilen door kunnen gaan’

Burgemeester Tjeerd van der Zwan van Heerenveen verbaasde zich over de uitspraken van de PC-voorzitter. Hij zat met tal van hoogwaardigheidsbekleders en gasten in de zaal en wist niet wat hij hoorde, ,,Het is niet goed om de valse tegenstelling Randstad-Fryslân te benadrukken. Heel jammer deze uitspraken. Ik had liever gehoord dat hij nog iets over het skûtsjesilen had gezegd, maar niks daarover”, reageert Van der Zwan, die opvallend gekleed was in het blauwe shirt met logo van de Gerben van Manen, het Feanster SKS-skûtsje. ,,Als ik dit vandaag zo zie in Franeker, die duizenden mensen, dan denk ik: misschien had het skûtsjesilen toch wel door kunnen gaan.”

QR-code coronacheckapp werkt naar behoren

De PC was het landelijk het grootste eendaagse evenement voor Testen voor Toegang. Directeur Pier Eringa van dit platform, oud-inwoner van Kûbaard, zegt op het Sjûkelân dat de controle met de QR-code uit de coronacheckapp naar behoren heeft gefunctioneerd. ,,Mar wy moatte no wol yn ‘e gaten hâlde oft der ek besmettingen komme nei oanlieding fan de PC”, vindt Eringa.

Vanwege de coronamaatregelen was de sfeer op de PC anders dan andere jaren. Volgens trouwe bezoekers, zoals de 69-jarige Jan Steigenga uit Exmorra, ‘minder feestlik’: ,,It is in bytsje dea. Hiel rêstich. Mar gelokkich háwwe wy wer in PC.”

‘Dy diskodreunen fan de muzyk nei ôfrin mis ik ek net’

Als het aan kaatsliefhebber Piet Kloosterman uit Wergea ligt, blijft de opzet van de PC in ‘corona-vorm’. ,,It is no net sa massaal. Kinst maklik in bierke helje sûnder datst dy troch de mannichte hoechst te wringen. En al dy diskodreaunen fan de muzyk nei ôfrin dy mis ik ek net. Dy muzyk passet eins ek net by it keatsen”, meent Kloosterman.

Kaatsfan Ate de Jong uit Mantgum is het helemaal met hem eens. De oud-directeur van het Friese antidiscrimatiebureau Tûmba geniet optimaal van de PC die onder perfecte weersomstandigheden wordt gehouden. Mede op zijn aandringen hing er aan een van de PC-torens een Friese regenboogvlag. Dit was slechts een eenmalige actie, zei PC-voorzitter Hellinga in zijn openingswoord. Hij meldde daarin ook dat SC Heerenveen had aangeboden om de PC desnoods in hun stadion te laten plaatsvinden.

Het kaatspubliek was gisteren strikt gescheiden van het winkelend publiek in Franeker. Volgens ingewijden zaten er gisteren veel jongeren op de tribunes. Twee van hen waren de achttienjarige Dronrypsters Gejanne Hiemstra en Tara Cuperus. ,,Wy sitte beide op fuotbal, mar ús heit hie kaarten oer en dêrom binne wy hjir”, vertelt Gejanne. ,,It is wol hiel gesellich. En nei in stapjûn yn Harns yn juny is dit ús earste dei fuort.”

Publiek heeft begrip voor beveiligers

Volgens beveiliger John Atema (55) uit Bolsward reageerde het publiek erg begripvol als ze terug naar hun zitplaats werden verwezen. ,,Ik begryp dat se nei twa oeren sitte even rûnrinne wolle. Mar as se efkes stien hawwe foar de tribune, dan moatte se wer nei harren plak. Wy wolle mei syn allen dat dit goed ferrint. Oar jier wolle wy wer in PC.”

Het Kaatsmuseum in Franeker had op de PC een goede dag. Het museum lag binnen de kaatsbubbel, waardoor alleen kaatspubliek kon komen. Ruim dertig liefhebbers namen een kijkje, terwijl er normaal hooguit twintig komen op een dag, vertellen de vrijwilligsters Wietske Hoekstra, Annelies van Ruiswijk en Joke Jansen. Tijdens de PC zijn ze steevast in touw in het museum. Hun indruk: ,,In protte jongerein en net folle âldsjes. Ik tink dat se bang binne foar grutte kloften.”