Dit artikel is vandaag gratis

Oudsaksische 'Heliand' over leven Jezus Christus vertaald naar het Stellingwerfs

Bonifatiuskerk in Oldeberkoop, vanaf de Reformatie gewijd aan Sint Vitus, die ook beschermheilige van de Saksen was. Afbeelding: FD

Van het epische gedicht Heliand is een Stellingwerver vertaling verschenen. Het epos over het leven van Jezus Christus (‘Heliand’ betekent ‘Heiland’) stamt uit de negende eeuw en is het enige omvangrijke gedicht dat in het Oudsaksisch is overgeleverd.

Het bestaat uit bijna zesduizend allitererende verzen, die in de middeleeuwen werden voorgedragen om mensen tot het christendom te bekeren. Eerder verschenen al vertalingen in het Gronings, Twents en Achterhoeks. Henk Bloemhoff zette de tekst over naar het Stellingwerfs, een variant van het Nedersaksisch die uit het Oudsaksisch is voortgekomen. Bij de vertaling schrijft Bloemhoff ook over de kerstening en de ontwikkeling van het christendom in de Stellingwerven. Tegelijk met de vertaling in het Stellingwerfs verscheen een vertaling in het Sallands.

> Henk Bloemhoff, Heliand. Stellingwarver vertaeling. 300 bladzijden, 39,95 euro.


Nieuws

menu