Dit artikel is vandaag gratis

Overal in Fryslân moeten warme huiskamers komen, vinden provinciale partijen

Wijkbewoners en vrijwilligers in de buurthuiskamer van het Leger des Heils in Delfshaven in Rotterdam. Foto: ANP

Vier partijen roepen de provincie op geld vrij te maken voor het realiseren van Warme Kamers. De ‘warme kamers’ moeten een toevluchtsoord worden voor mensen die het zich niet kunnen veroorloven de kachel hoger te zetten.

Het idee komt van GroenLinks, D66, PvdA en CDA. Die willen aansluiten bij het idee van het Leger des Heils die ook Warme Kamers aanbieden aan mensen om te lezen, studeren of te spelen.

Energieplafond

‘Veel inwoners van Fryslân hebben moeite de verhoogde energierekening te betalen en zijn noodgedwongen thuis de kachel uit of zeer laag te zetten.’ Weliswaar komt er een energieplafond, wat de rekening enigszins zou moeten dempen, maar die gaat pas begin volgend jaar in.

Vanuit het Iepen Mienskips Fûns zou er vijftigduizend euro gereserveerd moeten worden voor warme kamer-initiatieven, zeggen de partijen in een motie.

Gemeentelijke gebouwen

Zij hopen dat er op die manier overal in de provincie warme huiskamers worden geopend. De provincie zou met gemeenten in gesprek moeten over het openstellen van gemeentelijke gebouwen om de warme huiskamers in te vestigen.

Nieuws

menu