'De overheid moet de helft van de funderingsschade betalen': fracties van de Provinciale Staten steunen fifty-fifty-voorstel van de funderingstafel

Statenfracties van de Partij voor de Dieren, de SP en D66 willen dat overheden de helft van de funderingsschade aan huizen in het veenweidegebied gaan vergoeden. Met dit voorstel komen zij tijdens de komende vergadering van Provinciale Staten op 21 december.

Het provinciehuis in Leeuwarden.

Het provinciehuis in Leeuwarden. Foto: Hoge Noorden / Jaap Schaaf

Woningeigenaren in veenweidegebieden hebben veelal te maken met funderingsschade. Een meerderheid in de Provinciale Staten sprak zich woensdag uit voor herstelmaatregelen voor deze groep en een subsidie tot 40.000 euro. Zover kon gedeputeerde Douwe Hoogland echter nog niet gaan omdat huiseigenaren nog altijd wettelijk gezien zelf aansprakelijk zijn voor schade.

Funderingstafel

Nieuws

menu