Pandeigenaren bij Raad van State in verzet tegen het plan om zeventien sociale huurwoningen in Drachten te bouwen

,,We zijn niet tegen woningbouw, helemaal niet”, aldus een van de eigenaren van bedrijfshallen bij de Tuinen in Drachten. Hij vroeg de Raad van State dinsdag om de bouw van zeventien sociale huurwoningen voorlopig te blokkeren. De woningen komen te dicht bij hun bedrijfshallen te staan en er komen problemen bij het laden en lossen van vrachtwagens. ,,We zien het niet zitten met elkaar.”

Het grasveld aan de Tuinen waar voorheen een meubelzaak stond.

Het grasveld aan de Tuinen waar voorheen een meubelzaak stond. Foto: Jilmer Postma

Woningcorporatie Accolade zal het woonproject ontwikkelen en exploiteren. Een omgevingsvergunning is nog niet verleend. Toch is er volgens de eigenaren van de bedrijfshallen een urgente situatie ontstaan. In een ander deel van het plangebied gaat Accolade volgens de bezwaarmakers al beginnen met het bouwrijp maken. Dat zou in een stroom doorgaan tot in het gebied bij hun bedrijfshallen.

Nieuws

menu