Papegaaienziekte duikt volgens RIVM vaker op in Nederland

Het aantal meldingen van de papegaaienziekte (psittacose) is vorig jaar flink hoger uitgekomen dan in de twee jaar daarvoor. Het betreft 91 gevallen in 2019, in 2018 waren dat er 64 en in 2017 ging het om 52 meldingen. Dat meldt het RIVM in het jaarlijkse overzicht van zoönosen.

Het aantal meldingen van de papegaaienziekte (psittacose) is vorig jaar flink hoger uitgekomen dan in de twee jaar daarvoor.

Het aantal meldingen van de papegaaienziekte (psittacose) is vorig jaar flink hoger uitgekomen dan in de twee jaar daarvoor. Foto: Shutterstock

Dat zijn dierziekten die overgedragen kunnen worden van dieren op mensen. Papegaaienziekte leidt tot griepachtige klachten. In ernstigere gevallen kan een longontsteking ontstaan.

Het RIVM meldt geen regionale gegevens, maar de ziekte komt ook in Fryslân geregeld voor. De ziekte wordt in de meeste gevallen overgedragen via thuis gehouden vogels. Ook zijn besmettingen bekend van contact met vogels buitenshuis.

De ziekte wordt in de meeste gevallen overgedragen via thuis gehouden vogels. Ook zijn besmettingen bekend van contact met vogels buitenshuis

Het rijksinstituut constateert ook dat hazenpest in meer provincies voorkomt. Ook dit is een zoönose. Artsen en laboratoria zijn sinds vier jaar verplicht dit te melden en de ziekte komt nu bij dieren ook in Gelderland, Limburg, Noord-Holland, Overijssel en Utrecht voor. Bij hazen is afgelopen jaar de ziekte in zes gevallen vastgesteld.

Bij mensen vier keer, waarbij er een geval is te herleiden naar een van de Waddeneilanden. De ziekte uit zich bij mensen meestal met zweren op de huid.

Hoogpathogene variant

Andere zoönosen die in het rapport worden beschreven zijn onder andere vogelgriep (aviaire influenza) en het coronavirus. Bij vogelgriep is er een onderverdeling in laag-pathogene virussen (milde griepklachten bij dieren en mensen) en hoog-pathogene virussen. In het rapportjaar 2019 zijn er in Nederland geen hoogpathogene virussen gemeld. Dit jaar komt de hoogpathogene variant echter massaal voor, onder andere bij ganzen in het Waddengebied.

Ook het coronavirus heeft vermoedelijk een dierlijke oorsprong. Afgelopen weekeinde werden er 75 nieuwe besmettingen hiervan in Fryslân geconstateerd.

Vogelgriep verspreidt zich snel op wad

Zieke vogels maken een versufte indruk en zonderen zich af van de groep. ,,It liket as binne se de oriïntaasje kwyt. Se rinne en swimme yn rûntsjes", zegt Jan Jelle Jongsma, districtshoofd Noard van It Fryske Gea. Met de kop maken ze stuiptrekkende bewegingen, vult Van Kammen aan.

Nieuws

menu