Plan voor aanpak van overlast en rotzooi in parken in Drachten voorlopig in de ijskast: 'Sels doar ik der wol yn'

De overlast in parken in het centrum van Drachten staat volop in de belangstelling. Omwonenden hekelen de onveiligheid en de rotzooi. Een initiatiefvoorstel van D66, SP en PvdA om daar wat aan te doen werd tijdens de gemeenteraadsvergadering van Smallingerland echter niet in stemming gebracht, maar doorgeschoven. ,,Durf mensen die overlast veroorzaken aan te spreken.”

Het Reidingpark in Drachten, één van de gehekelde parken.

Het Reidingpark in Drachten, één van de gehekelde parken. Foto: Jilmer Postma

Het initiatiefvoorstel moet zorgen voor schonere en veiligere parken in Drachten. Volgens Jamal Al-Sari van de SP durven inwoners niet van de parken te genieten, door de verwaarlozing en de overlast.