De les van natuurproject Beekdal Koningsdiep: particulier natuurbeheer is niet altijd even makkelijk. ,,Het is mooi op een kantoor bedacht, maar in de praktijk is het vaak lastig uitvoerbaar.”

Het grootschalige natuurproject Beekdal Koningsdiep bij Beetsterzwaag heeft als belangrijke pijler dat particuliere grondeigenaren meewerken aan het onderhoud. Dat is een kwestie van motivatie, doorzettingsvermogen en lange adem.

Het Alddjip gezien vanaf de Sweachsterwei tussen Lippenhuizen en Beetsterzwaag.

Het Alddjip gezien vanaf de Sweachsterwei tussen Lippenhuizen en Beetsterzwaag. Foto: Rens Hooyenga

De eerste plannen voor het project waarbij landbouwgrond rond het Alddjip omgevormd wordt tot natuur stammen al uit 1999. Dat vertelde Yep Zeinstra, projectleider namens de provincie, woensdag tijdens een bijpraatsessie voor Provinciale Staten. Sinds 2015 wordt het werk ook daadwerkelijk uitgevoerd.

Nieuws

menu