Voorafgaand aan het raadsdebat over de toekomst van Zalen Schaaf hielden pleitbezorgers van het plan Schaaf Blijft in Beweging een optocht over de Eewal. Ze vormden een menselijk lint en boden een petitie aan raadsvoorzitter Pim Astro aan.

Patstelling rond Zalen Schaaf, geen van de plannen lijkt in gemeenteraad Leeuwarden meerderheid te krijgen

Voorafgaand aan het raadsdebat over de toekomst van Zalen Schaaf hielden pleitbezorgers van het plan Schaaf Blijft in Beweging een optocht over de Eewal. Ze vormden een menselijk lint en boden een petitie aan raadsvoorzitter Pim Astro aan. Foto: Jacob van Essen

De Leeuwarder gemeenteraad debatteerde gisteravond over de drie toekomstplannen voor Zalen Schaaf. Geen van de indieners lijkt een meerderheid te krijgen.

De gemeenteraad van Leeuwarden lijkt maar niet te kunnen bepalen wat er met Zalen Schaaf moet gebeuren. Het pand is al tien jaar in bezit van de gemeente en vorig jaar werd een prijsvraag uitgeschreven waar initiatiefnemers op konden reageren met een plan.

Er bleven drie inzendingen over die een jury in een rangorde plaatste. Het college van B en W kon zich vinden in de voorkeuren van de jury en stelde deze rangorde vast. De gemeenteraad debatteerde gisteren over die volgorde.

Toekomstbestendig

De twee grootste coalitiepartijen, PvdA en GroenLinks die samen goed zijn voor zestien zetels, geven de voorkeur voor het plan Agora dat op de derde plaats van de rangorde eindigde. Volgens hen is dit het meest toekomstbestendig. Dit plan voorziet in een soort multifunctioneel centrum met ruimte voor onder meer jongerenontmoetingsplek Jimmy’s die nu op de Nieuweburen is gevestigd. Ook zal een deel van het pand geëxploiteerd worden door het Groningse BOEL die er een overdekte jeu des boulesbaan van wil maken.

Fractievoorzitter Evert Stellingwerf van GroenLinks benadrukte nog dat dit het enige voorstel met een dekkend exploitatieplan is, en dat zijn inmiddels overleden partijgenoot Piet van der Wal (toen de partij nog PAL GroenLinks heette) in 2008 ook al plannen had voor een jongerencentrum in Schaaf.

Schaaf Blijft in Beweging

FNP, Lijst058 en Gemeentebelangen zien echter meer in het plan Schaaf Blijft in Beweging van filmmaker Steven de Jong en de huidige exploitant van Schaaf Bobby Veenstra. Dat plan eindigde op een tweede plek. Zij zijn samen goed voor zeven zetels. De overige partijen gaan mee met het collegevoorstel, namelijk herontwikkeling van Schaaf waarbij de grote zaal wordt verkleind en een deel van het complex plaats maakt voor een binnentuin. Dit plan heeft ook de voorkeur van omwonenden. Deze partijen hebben samen ook zestien zetels.

Om te voorkomen dat de raad niet tot een voorkeur komt, waardoor de prijsvraag vervalt, stelt Frits Rijpma van de ChristenUnie voor om in verschillende rondes over de verschillende plannen te stemmen waarbij uiteindelijk maar één plan kan overblijven. De griffie zoekt nog uit of deze procedure kan worden toegepast, maar de vooruitzichten zijn goed, volgens Rijpma. De meeste partijen gaven ook aan het onwenselijk te vinden als het besluit dat op 2 juni wordt genomen uiteindelijk in een patstelling uitmondt.