Petities van tegenstanders helpen niet, gemeenteraad Leeuwarden gaat akkoord met bouwen van 400 woningen in De Hem

Een bufferzone van driehonderd meter tussen de nieuwbouwwijk De Hem en weidevogelrijke Hounspolder gaat er niet komen. In het raadsdebat in de gemeente Leeuwarden woensdagavond gaven in ieder geval de coalitiepartijen aan akkoord te gaan met het stedenbouwkundig plan voor vierhonderd woningen in de wijk bij Goutum.

De Hounspolder met daarachter het gebied  waar de wijk De Hem gebouwd gaat worden.

De Hounspolder met daarachter het gebied waar de wijk De Hem gebouwd gaat worden. Foto: Hoge Noorden / Jacob Van Essen

Sander Douma van de grootste coalitiepartij PvdA wees op de gigantische woningnood. Ook in Leeuwarden gaan al rijtjeswoningen (in de Engelsestraat) voor een half miljoen euro van de hand. Het mogelijke verlies aan weidevogelgebied is wat hem betreft al gecompenseerd met de Hempensermarpolder.

Hij relativeerde de noodzaak van een bufferzone van driehonderd meter. Volgens een rapport van onderzoeksbureau Altenburg Wymenga is die nodig voor de rust van de weidevogels in De Houn. Douma: ,,Die buffer is er nu al niet met Goutum en Wiarda.” Wel gaf hij aan nog met een motie te komen voor een betere compensatie, nu onduidelijk is of de eerdere compensatie genoeg effect heeft gehad op de weidevogelstand.

Honden

Volgens Pim Astro van coalitiepartij GroenLinks lijkt het alsof er een keus moet worden gemaakt tussen de weidevogel en woningen. Maar volgens hem hoeft het een het ander niet te bijten. Met een goede bufferzone met foerageergebieden, een hoger waterpeil en afscherming voor roofdieren hoeft De Houn volgens hem niet als weidevogelgebied verloren te gaan. ,,Wij denken dat menselijke activiteiten verstorend werken voor de weidevogels. Maar op zo’n vijftig meter van de wijk Wiarda en het dorp Goutum zitten weidevogels. Katten en honden werken wél afschrikwekkend op de vogels. Daar moeten we ze voor afschermen.”

Ook het CDA ziet geen heil in aanpassing van het plan voor De Hem. Schrappen zou de gemeente twintig miljoen euro kosten.

Happy few

De meeste kritiek op de plannen kwam van de FNP, Partij voor de Dieren en Gemeentebelangen. Sikko Klaver van Gemeentebelangen kondigde een motie aan om de Hem voorlopig met rust te laten. Pas na de bouw van de wijk Middelsee moet de gemeente dan bekijken of er alsnog naast de Hounspolder moet worden gebouwd. ,,Financiële tekorten zijn op niet al te lange termijn goed te maken. Maar huizen staan zeker honderd jaar en vogels die weg zijn komen niet terug.”

Volgens hem kiest GroenLinks voor woningbouw en tegen natuur, en lijkt de partij meer op GrijsRechts. Mocht De Hem doorgaan dan weet Klaver wel een oplossing om op minder ruimte, net zoveel huizen te bouwen. ,,Schrap de idioot grote kavels voor de happy few.”

Caroline de Groot van de Partij voor de Dieren verweet het college alles wat de Hounspolder heeft, te verkwanselen voor een kostenplaatje. ,,Maar waarde van een natuurgebied is niet in geld uit te drukken.

Voor Jan-Willem Tuininga van de FNP was het duidelijk: de coalitiepartijen steunen elkaar en laten daarmee de tweeduizend mensen in de kou staan die een petitie tegen de plannen hebben ondertekend. En ook bewoners van Goutum. Voor de twintig miljoen tekort die dreigt bij het niet doorgaan van de plannen, zou Leeuwarden in Den Haag en Brussel kunnen aankloppen. Daar liggen miljarden klaar voor natuurherstelprojecten.

Beheerders

Wethouder Hein de Haan zegde toe daarnaar te informeren. Ook wil hij kijken of er niet tóch een grotere bufferzone mogelijk is dan de geplande vijftig meter. ,,Maar met een zone van driehonderd meter hou je geen De Hem over.”

De beheerders van de Hounspolder wil hij betrekken bij de inrichting van de bufferzone tussen de nieuwbouwwijk en het weidevogelgebied, zodat de verstoring van de vogels zo minimaal mogelijk is.

Op 7 juli besluit de raad over het stedenbouwkundig plan.