Pieter Braaksma weet de gemeenteraad niet warm te maken voor de slecht geïsoleerde Bonifatiuskerk als locatie voor raadszaal Noardeast-Fryslân

„It hûs fan de demokrasy, wêr sille wy dat bouwe?” Dat was donderdagavond de hamvraag van de raadsvergadering van Noardeast-Fryslân, zoals Pieter Braaksma die samenvatte.

Het gemeentehuis van Noardeast-Fryslân.

Het gemeentehuis van Noardeast-Fryslân.

Het raadslid van Gemeentebelangen had gehoopt de gemeenteraad te kunnen overtuigen van de optie om van de Bonifatiuskerk in Dokkum de locatie te maken voor de nieuwe raadszaal. Om hem hiervoor een plan te laten uitwerken met het parochiebestuur stelde de raad begin deze maand een besluit uit over de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. Onlangs timmerde Braaksma 31 stellingen op de deur van de Bonifatiuskerk om daar de nieuwe raadzaal te realiseren.

Nieuws

menu