Pieter en Rommie Bakker-Abma vullen elkaar aan, al 65 jaar

Een toogdag van de gereformeerde kerken, in 1952, bracht Pieter Bakker (91) en Rommie Bakker-Abma (86) samen. Vandaag viert het echtpaar hun briljanten huwelijk. ,,It is nimme en jaan. En elkoar stypje, wat der ek bart.”

Het echtpaar Bakker-Abma uit IJlst is vandaag 65 jaar getrouwd.

Het echtpaar Bakker-Abma uit IJlst is vandaag 65 jaar getrouwd. Foto: Simon Bleeker

Dat je op zo’n gezamenlijke ontmoetingsdag ook zomaar je toekomstige echtgenoot zou kunnen vinden, was wel algemeen bekend onder jongeren. En in dit geval vonden niet alleen zij elkaar, ook de kameraad en vriendin met wie ze die dag op stap waren zouden later trouwen. Tussen Pieter en Rommie klikte het zo goed dat ze al direct afspraken voor een volgende ontmoeting op zondagavond. ,,Of no sizze se: in date”, zegt Rommie.

Vandaag is het echtpaar Bakker-Abma uit IJlst precies 65 jaar getrouwd en dat is hun omgeving niet vergeten. In de afgelopen dagen werden bloemen bezorgd en kwam er een lading felicitatiekaarten binnen voor het huwelijksjubileum. ,,Dat makket it allegear hiel feestlik, it is geweldich”, vindt Rommie. En het is dubbel feest, want de twee trouwden op de verjaardag van de bruidegom, die vandaag 91 jaar is geworden.

Niet stilzitten

Beiden groeiden ze op op een melkveeboerderij. Pieter in Gauw en Rommie in Tersoal. Na hun trouwen – ze hadden drieënhalf jaar verkering - woonden en werkten ze eerst een periode op de boerderij bij Rommie’s moeder, daarna verhuisden ze en werd Pieter melkrijder. Toen steeds meer zuivelfabrieken ophielden te bestaan hield ook zijn werk op. ,,Ik hoegde de molkbussen net mear op te heljen.”

Na werk bij een boer vond hij een baan bij de gemeente IJlst (later Wymbritseradeel) waar hij onder andere het groenonderhoud deed. Op zijn zestigste stopte dat werk, maar stilzitten deed hij toen niet. ,,Dêrnei wie ik noch drok mei timmerjen foar de bern. En no helpe de bern ús.” Rommie deed het huishouden en zorgde voor de kinderen. Ze hebben er zes; na hun vierde kind volgde een tweeling.

Ik haw dat mei in soad nocht dien. It wurk lei my wol, mei âlderein omgean en helpe

Toen de gelegenheid zich later voordeed om ook te gaan werken, greep Rommie die aan. Vijf jaar lang was ze hulp in de huishouding voor ouderen in woonzorgcomplex Nij Ylostins in hun woonplaats. ,,Ik haw dat mei in soad nocht dien. It wurk lei my wol, mei âlderein omgean en helpe.” Na die vijf jaar ging haar gezondheid achteruit en kwam ze uiteindelijk in een rolstoel te zitten.

Inmiddels zijn er 22 kleinkinderen en 26 achterkleinkinderen. En er is nog een achterkleinkind op komst. ,,Wy genietsje der och sa fan.”

Er waren moeilijke perioden. Zo werd hun woning verwoest door brand. ,,Der hawwe drege tiden west, mar dat hat west en nei in drege tiid klimme jo wer op. Wy fine foaral dat wy ryk seinige binne. It opgroeien sjen fan de bern, dat is prachtich.” In hun huwelijk wisten ze elkaar vrij te laten en zijn ze er voor elkaar. ,,It is nimme en jaan. En elkoar stypje, wat der ek bart.” Vandaag komen de kinderen op visite. ,,Wy doare no gjin feest oan. Wy ite wat, litte wat bringe en hoopje op moai waar.”

Ondernemend paar 70 jaar getrouwd

Op een dansavond in Peins leerden Symon Hofman uit Ried en Jantsje Vis uit Dongjum elkaar kennen. Ze gingen na afloop nog even op de fiets naar Franeker voor het vuurwerk, maar dat bleek al afgelopen te zijn. Toch was dat avondje uit beiden goed bevallen.

Nieuws

menu