De Raad van State keurt het plan voor woningbouw en een gezondheidscentrum op het Mounetille-terrein in Dâmwald vrijwel zeker goed

De kans is groot dat de geplande bouw van woningen en een gezondheidscentrum op de plek van het voormalige dorpshuis Mounetille in Damwald kan doorgaan. Mogelijk vraagt de Raad van State aan de gemeente Dantumadiel alleen nog een aanscherping van de parkeerregeling in het bestemmingsplan voor dit project.

Het plan voor het Mounetille-terrein in Damwâld.

Het plan voor het Mounetille-terrein in Damwâld. Illustratie: Adema Architecten

Dit bleek donderdag tijdens een zitting bij de Raad van State. Enkele omwonenden vrezen voor parkeeroverlast en willen dat daarover meer duidelijkheid komt in het bestemmingsplan. Maar voor parkeeroverlast hoeft volgens een woordvoerder van de gemeente niet te worden gevreesd. Damwâld heeft volgens hem de luxe dat het geen parkeerproblemen heeft.

Nieuws

menu