Planetarium koopt zilveren lepel die Eise Eisinga na zijn verkiezing in het stadsbestuur schonk aan een van zijn kiesmannen

De twee zilveren lepels.

De twee zilveren lepels. Foto: Hommema Franeker

Een zilveren lepel die Eise Eisinga schonk aan een van de kiesmannen die hem in het Franeker stadsbestuur koos, is voortaan te zien in het Eise Eisinga Planetarium. De zogeheten electeurslepel werd door het museum op een buitenlandse veiling gekocht.

Eise Eisinga werd in januari 1777 door een kiescollege van zeven mannen verkozen tot vroedsman (lid van het stadsbestuur). Hij volgde de overleden Sicco Weers op. Het was gebruikelijk dat nieuwe leden van de Franeker vroedschap, de kiesmannen die voor hen hadden gekozen, bedankten met een diner en een zilveren lepel.

De lepel die is aangekocht was van de derde kiesman: A. Lentz. Achter op de lepel staat gegraveerd: ‘In plaats van S. Weers is tot vroedsman verkozen E.J. Eisinga den 7 janu 1777.’

Burgemeester

Naast deze lepel van Eisinga kocht het Planetarium een tweede lepel van A. Lentz. Die was overhandigd bij de verkiezing van B. Adama tot burgemeester, op 14 mei 1791.

Met de aanschaf van de lepels bezit het Planetarium naast handschriften en astronomische instrumenten van Eisinga, nu ook stukken die betrekking hebben op zijn politieke loopbaan. Deze nieuwe aanwinst wordt op korte termijn in de expositie opgenomen.