De club van plattelandsgemeenten P10 is kritisch op de voorgestelde aanpak stikstofreductie. 'Boeren zijn belangrijk voor de leefbaarheid op het platteland'

P10, het samenwerkingsverband van dertig plattelandsgemeenten waaronder vijf Friese, spreekt zich uit tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet. Voorzitter Ellen van Selm vreest voor meer polarisatie en ook dat de maatregelen nadelige gevolgen hebben voor de leefbaarheid op het platteland.

Een boer werkt op het land langs de Franekerweg bij Tzum.

Een boer werkt op het land langs de Franekerweg bij Tzum. Foto: Simon Bleeker

Van Selm is burgemeester van de gemeente Opsterland. Naast Opsterland zijn Ooststellingwerf, Weststellingwerf, De Fryske Marren en Noardeast-Fryslân bij het collectief P10 aangesloten. ,,In onze gemeenten wonen relatief veel boeren. Wij zijn trots op onze boerenstand omdat we zien dat zij een belangrijke drager zijn van het landschap, het landschapsbeheer en dus voor onze leefbaarheid”, zegt Van Selm.