Pleitbezorgers voor weidevogelpolder De Houn willen dat Leeuwarden afziet van bouwen bij buurtschap De Hem. ,,Hiermee tekent u het doodvonnis voor weidevogels”

Met een enorme grutto en ruim tweeduizend handtekeningen vroegen milieudefensie en de Klimaatcoalitie Fryslân woensdag aandacht voor de weidevogels in de polder De Houn bij Goutum. Als de plannen doorgaan om hier een wijk te bouwen met vierhonderd woningen komen hier straks geen grutto’s meer voor zo is de vrees.

Tegenstanders van de bouwplannen bij Goutum verzamelden zich gisteren bij het gemeentehuis in Leeuwarden. Ze overhandigden handtekeningen voor het behoud van weidevogelparadijs Hounspolder

Tegenstanders van de bouwplannen bij Goutum verzamelden zich gisteren bij het gemeentehuis in Leeuwarden. Ze overhandigden handtekeningen voor het behoud van weidevogelparadijs Hounspolder Foto: MARCHJE ANDRINGA

De Leeuwarder gemeenteraad besprak woensdag het stedenbouwkundig plan voor het nieuwe woonwijkje De Hem ten zuiden van Leeuwarden. Het merendeel van de insprekers wil graag dat de gemeente afziet van de bouw van de wijk of kiest voor minder huizen om te voorkomen dat de weidevogels hier teveel verstoord worden in de Hounspolder.

Nieuws

menu