Dit artikel is vandaag gratis

Pluim van landbouwminister voor de Friese aanpak van vogelgriep bij wilde vogels

Medewerkers van It Fryske Gea ruimen, in samenwerking met medewerkers van de Fûgelpits, dode vogels op die zijn overleden aan de vogelgriep bij de veerdam van Holwerd. Foto: Marcel van Kammen

Nederland moet een voorbeeld nemen aan de Friese aanpak van vogelgriep onder wilde vogels. Volgens landbouwminister Piet Adema moet de regionale coördinatie zoals Fryslân die heeft, door andere regio’s worden overgenomen.

In Fryslân coördineert de Veiligheidsregio het opruimen van kadavers van wilde vogels met vogelgriep. Het zo goed mogelijk verwijderen van die kadavers is volgens Adema belangrijk. De vogelgriep heeft namelijk niet alleen grote gevolgen voor de pluimveesector, maar ook voor vogels in de natuur. Omdat in veel delen van Nederland niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor het opruimen, wil Adema regionale coördinatie stimuleren. Daarvoor wordt een landelijk werkgroep ‘vogelgriep in wilde vogels’ opgericht.

Veiligheidsregio Fryslân is voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een goed voorbeeld van hoe het opruimen van kadavers van wilde vogels met vogelgriep regionaal op een structurele manier georganiseerd kan worden. De leiding hoeft overigens niet altijd bij een Veiligheidsregio te liggen, ook provincies of gemeenten kunnen de regie oppakken.

Nieuws

menu