Wat moet een nieuw kabinet doen voor het Fries? Geld vrijmaken voor een vaste plek voor het Fries in het mbo, Friese bebording langs rijkswegen plaatsen, en zo heeft gedeputeerde Sietske Poepjes nog wat wensen

Het vak Fries moet een vaste plek krijgen in het technisch en beroepsonderwijs en het rijk moet dat financieren. Dat wil gedeputeerde Sietske Poepjes, die ervoor zegt te gaan lobbyen in Den Haag.

Studenten bouw en techniek tijdens een praktijkles op ROC Friese Poort.

Studenten bouw en techniek tijdens een praktijkles op ROC Friese Poort. Foto: Jaap Schaaf/Hoge Noorden

Nederland heeft met de ratificatie van het Europees Handvest voor regionale talen niets afgesproken over het Fries in het mbo. Dat zou beter zijn van wel, stelt juridisch adviesbureau Pro Facto in een adviesrapport in opdracht van de provincie.

Nieuws

menu