Voorschoolse opvang in het Nederlands én het Fries? Dat zou normaal moeten zijn, vindt gedeputeerde Sietske Poepjes. 

Waarom zijn zo veel voorschoolse-opvanglocaties nog steeds alleen Nederlandstalig? Gedeputeerde Sietske Poepjes wil dat 80 procent van de locaties in Fryslân tweetalig wordt. Ze werkt hiervoor aan maatregelen.

Spelende peuters.

Spelende peuters. Foto: Shutterstock

Ruim een derde van de voorschoolse-opvanglocaties in Fryslân is nog steeds eentalig Nederlands. Dat blijkt uit een overzicht van DINGtiid, het adviesorgaan voor het Fries.