Stichting Hou Friesland Mooi wil het inpassingsplan voor windmolenpark Nij Hiddum-Houw afschieten. Geen goed idee, vindt gedeputeerde Sietske Poepjes

Het inpassingsplan voor windpark Nij Hiddum-Houw moet gewoon worden uitgevoerd. Dat vindt gedeputeerde Sietske Poepjes. De Stichting Hou Friesland Mooi heeft voor de tweede keer gevraagd om het plan in te trekken, maar Poepjes adviseert de Staten om dat verzoek af te wijzen.

Windmolenpark in het IJsselmeer. Afbeelding ter illustratie.

Windmolenpark in het IJsselmeer. Afbeelding ter illustratie.

De Stichting is het niet eens met het inpassingsplan. Dat zou strijdig zijn met het Europees recht. De Stichting voert aan dat een arrest van het Europese Hof van Justitie en een uitspraak van de Raad van State in twee zaken rond windparken elders, ook op Nij Hiddum-Houw van toepassing zouden zijn.

Nieuws

menu