Polderdijken opgehoogd, Sneek en Scharnegoutum houden droge voeten

Polderdijken bij Sneek en Scharnegoutum zijn opgehoogd. Daarmee voldoen ze de weer aan de veiligheidseisen, meldt Wetterskip Fryslân.

In 2019 werd de polderdijk langs De Lits bij Eastermar opgehoogd en de oever natuurvriendelijk gemaakt.

In 2019 werd de polderdijk langs De Lits bij Eastermar opgehoogd en de oever natuurvriendelijk gemaakt. Foto: Jilmer Postma

Sinds juni vorig jaar is in het gebied zo’n 7,5 kilometer aan waterkeringen opgehoogd. In Scharnegoutum werd de dijk bij de sportvelden langs De Swette over een lengte van tweehonderd meter verhoogd en verbreed met grond. Het wandelpad ligt nu bovenop de kering. In Sneek zijn de keringen hersteld in de wijken Noorderhoek en De Loten, bij het Burgemeester de Hooppark en langs de vaarten De Geau, De Swette en Wâldfeart.