Poldergemalen bij Jirnsum en Gersloot krijgen vispassages, de werkzaamheden duren tot juni

Projectbord in Jirnsum.

Projectbord in Jirnsum. Foto: Wetterskip Fryslân

Vissen passeren straks zonder problemen de poldergemalen bij Jirnsum en Gersloot. Wetterskip Fryslân legt naast beide waterwerken een vissluis aan om hen ruim baan te geven.

Met het opheffen van zulke barrières wil het waterschap de vismigratie en de visstand in de Friese binnenwateren verbeteren. Dat draagt bij aan een goede waterkwaliteit.