Dit artikel is vandaag gratis

Friese Waterpolitie zegt dat nieuwe waterrecreanten vaak onwetend zijn over de regels. Het leidt tot onveilige situaties

Boten bij de Geeuwkade in de Kolk te Sneek. Foto: Simon Bleeker

De Friese waterpolitie ziet dat mensen die voor het eerst een boot hebben gekocht of een boot huren nog regelmatig onbekend zijn met de regels die op het water gelden. Tevens ontbreekt het hen nog geregeld aan vaarvaardigheid. Dat zegt Sibo Dam, coördinator van het team toezicht te water en watercalamiteiten bij Politie Fryslân.

Vorige week meldde ook Rijkswaterstaat dat veel waterrecreanten weinig weten over de op het water geldende regels. Zij weten bijvoorbeeld niet dat ze zoveel mogelijk stuurboord (rechts) moeten varen, wat de voorrangregels zijn of wat de betekenis is van de verschillende kleuren boeien. Doordat het tijdens de coronapandemie flink drukker is geworden op de Friese wateren, leidt die onwetendheid steeds vaker tot onveilige situaties.

,,Daarnaast leidt de onbekendheid op het water tot meer hulpvragen”, zegt politiecoördinator Dam. ,,Dat gaat dan vaak om vastvaren in ondiep water of om pechgevallen, van motorstoring tot het omslaan van een zeilboot bij wat meer wind.”

De bestuurder van een boot heeft volgens Dam ‘een hoge mate van verantwoordelijkheid’ als het gaat om het naleven van de regels. ,,Maar ook in het voorkomen van gevaarlijke situaties.”

Vaker brand of persoon te water

Een grote toename van het aantal ongelukken op het water is in de cijfers van de politie niet te zien. Wel werd de Friese politie, in vergelijking met de drie voorgaande jaren, het afgelopen jaar aanzienlijk vaker opgeroepen voor een brandmelding of omdat er iemand in het water lag.

Overtredingen op de Friese wateren leidden vorig jaar tot 491 boetes, aldus cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Volgens Dam is het afhankelijk van de situatie of een overtreder op het water een boete krijgt of een waarschuwing. ,,In elk geval geven we altijd duidelijk uitleg over de regels om zo herhaling te proberen te voorkomen. Maar er is een categorie die het helemaal niet zo nauw neemt met de regels. Bij hen treden we vaak direct op.”

Nieuws

menu