Positieve beoordeling voor plan nieuwe melkontvangst bij zuivelfabriek FrieslandCampina in Workum

De rek moet erin blijven. Ook in de toekomst. Dat is voor FrieslandCampina reden om de zuivelfabriek in Workum flink uit te breiden. Het bedrijf wil een nieuwe melkontvangst inrichten aan de overkant van de Horsa, de sloot die nu achter het fabrieksterrein loopt. Dat is volgens FrieslandCampina nodig om efficiënt te kunnen blijven werken omdat het bedrijf meer melk en ook verschillende soorten melk ontvangt.

De kaasfabriek van FrieslandCampina in Workum.

De kaasfabriek van FrieslandCampina in Workum. Foto: ANP

Het plan voor de nieuwe melkontvangst werd gisteren voorgelegd aan welstandscommissie Hûs en Hiem. Haar eindoordeel was positief, maar ze benadrukte wel dat er nog goed gekeken moet worden naar hoe de nieuwbouw kan opgaan in de omgeving van de Parallelwei. De te bouwen melksilo’s en gebouwen staan vlak langs het treinspoor en springen ook in het oog in het open landschap.

Het gaat om meerdere melksilo’s met een hoogte van 22 meter, opslagtanks, losplaatsen voor vrachtwagens en een gebouw met installaties (ijswater, warmtepompen, perslucht en chemie-opslag). Op het nieuwe terrein, nu een braakliggend stuk land, is bovendien ruimte voor toekomstige uitbreiding als dat nodig is.

Loopbrug

De opslagtanks zijn zo dicht mogelijk bij de silo’s aan de andere kant van de Horsa ingetekend en worden met elkaar verbonden met een melktransportleiding. Ook komt er een loopbrug, zodat het personeel snel van het ene deel van het fabrieksterrein naar het andere kan wandelen. Age Hiemstra, projectleider namens FrieslandCampina, lichtte gisteren toe waarom deze uitbreiding noodzakelijk is.

De drukte leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties, omdat er geen goede scheiding is tussen vrachtwagens en voetgangers

Hij benadrukte dat het aantal vrachtwagens op het terrein steeds meer toeneemt en dat de ruimte erg beperkt is. Dat leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties, omdat er geen goede scheiding is tussen vrachtwagens – die ook nog eens veelal achteruit rijden – en voetgangers.

Kritiek

De commissie liet weten begrip te hebben voor de uitbreidingsplannen, maar had wel kritiek op hoe de nieuwbouw opgaat in de omgeving. Het idee is om het zicht op de tanks te behouden, maar volgens de commissieleden gaat het om de stadsrand van Workum en is het juist raadzaam om met veel groen het zicht op het nieuwe fabrieksterrein te ontnemen.

Lees ook: FrieslandCampina na verontwaardiging: vertrekpremie financieel directeur is conform de regels

Ook werden vraagtekens gezet bij het verschil in kleurstelling van de tanks (lichtgrijs) en de andere gebouwen (antraciet). De commissieleden deden daarnaast nog de oproep om in de toekomst een oplossing te vinden voor de nogal in het oog springende noodkantoorunits op het terrein.