Postduivenseizoen van start: Liefde brengt postduiven van Cor Tolsma snel weer thuis

Het postduivenseizoen staat voor de deur. Er was afgelopen weekeinde al een kort trainingsvluchtje, maar zaterdag gaan de postduiven voor de eerste keer dit seizoen echt op stap. De bestemming is Gennep.

Cor Tolsma van duivenvereniging De Vliegende Post in Minnertsga bij zijn duiven in de tot duiventil verbouwde voormalige mobiele kleuterschool op de Nieuwe Bildtdijk.

Cor Tolsma van duivenvereniging De Vliegende Post in Minnertsga bij zijn duiven in de tot duiventil verbouwde voormalige mobiele kleuterschool op de Nieuwe Bildtdijk. Foto: Jan Spoelstra

Het draait eigenlijk allemaal om de liefde. Voordat de mannetjesduiven van Cor Tolsma uit Oudebildtzijl komende zaterdag op reis gaan voor hun eerste officiële wedstrijd mogen ze heel even aan het vrouwtje snuffelen. Wanneer ze dan in Gennep worden losgelaten hebben ze maar een doel: zo snel mogelijk naar huis. ,,It mantsje wol sa gau mooglik nei it wyfke. En by thúskomst is it feest”, zegt Tolsma.

Duivenhouder Tolsma, de algemeen kampioen 2018 van de postduivenvereniging De Vliegende Post uit Minnertsga, weet al welke duiven er zaterdag in de vrachtwagen mee mogen. ,,Der geane sa’n tweintich dowen fan my mei.” Aan de wedstrijd doen duizenden duiven uit het gehele land mee, die allemaal hun eigen route naar huis vliegen.

Vliegseizoen

Het vliegseizoen duurt tot en met september. Na een aantal relatief korte vluchten begint in juli het grote werk en worden de postduiven enkele keren losgelaten in Frankrijk. ,,Soms fleane de dowen mear as tûzen kilometer om thús te kommen.”

Tolsma houdt eigenlijk al zijn gehele leven postduiven. Al als schooljongen, hij groeide op in Sneek, deed Cor met zijn duiven mee aan wedstrijden. ,,Ik ha yn Snits ek lid west fan de club. Letter ferhuze ik nei de Noardeastpolder en waard ik lid yn Emmeloard en wer letter yn Blije en Stiens en no bin ik al sa’n jier as fyftjin lid fan De Vliegende Post yn Minnertsgea”, vertelt Tolsma. In de afgelopen jaren vervulde hij verschillende bestuurlijke functies. Voor zijn tomeloze inzet benoemde de afdeling Friesland ’96 hem enkele jaren geleden tot erelid.

Duivenhokken

Naast zijn woning aan de Nieuwebildtdijk bevinden zich de duivenhokken. De oude en jonge duiven zijn gescheiden. Het zijn allemaal paartjes. De doffer (mannetje) en de duivin broeden samen de eieren uit en passen later samen op de jongen. ,,De doffer briedt ek. Dy sit middeis en jûns op de aaien en dan nimt it wyfke it wer oer”, aldus Tolsma.

Bij Tolsma zijn het vooral de doffers die meedoen aan de wedstrijden. In de week voorafgaand aan de wedstrijd worden de paartjes gescheiden. Ze worden een week op weduwschap gezet, zo wordt dat genoemd in de duivensport. ,,Dêr wurde se fûler fan.” Een uurtje voor vertrek van de wedstrijdduiven worden de stelletjes herenigd. De vreugde van het samenzijn is echter van korte duur. Al vrij snel gaan de doffers in de vrachtwagen van duivenvervoerder Vlasman uit Stiens. ,,Dy riidt mei ferskillende auto’s troch hiel Fryslân en bringt se nei it plak, dêr’t se loslitten wurde. Sneon is dat dus Gennep”, aldus Tolsma.

Wannear de TomTom yn harren kopke goed ôfsteld is, dan kin de reis begjinne

De afstand tussen Gennep en Oudebildtzijl is 183,33 kilometer. Tolsma verwacht dat de vogels na een vlucht van zo’n drie uur weer veilig thuis zijn. ,,Se fleane sa’n sechstich kilometer yn ’e oere. By moai rêstich waar is it wat mear. Dan is sels santich oan tachtich kilometer yn ’e oere mooglik.” Met behulp van een chip, aan een van de pootjes bevestigd, kan de vliegtijd worden afgelezen.

650 kilometer vliegen

Nadat ze zijn losgelaten moeten de postduiven zich eerst even oriënteren. ,,Se ha gau yn de gaten wêr’t se binne. By dy oriïntaasje spilet de sinne in belangrike rol. As de TomTom yn it kopke goed ôfsteld is, kin de reis begjinne”, vertelt Tolsma. In de regel vliegen de postduiven recht op hun doel af. De duif met de hoogste gemiddelde snelheid komt als winnaar uit de bus.

Weersverwachting voor zaterdag 6 april 2019. =================================== Half bewolkt met een middagtemperatuur...

Geplaatst door Friesland96.nl op Vrijdag 5 april 2019

Eind juli gaan de duiven naar Orleans in Frankrijk. De duiven van Tolsma moeten dan maar liefst zo’n 650 kilometer vliegen om thuis te komen. ,,De dowen binne altiten binnen in dei wer thús. Se soene ferdwale kinne, mar dat komt eins nea foar. Allinne by mist reitsje se it paad wolris kwyt.”

Terwijl de duiven onderweg naar huis zijn, breken er spannende momenten aan voor de eigenaar. ,,Op ynternet kin ik sjen wannear’t se loslitten binne en dan kin ik berekkenje wannear’t se wer thús binne. Dat komt meastal wol aardich út.”

In de Dokkumer wijk de Kooilanden vliegen de laatste tijd veel spreeuwenzwermen. ,,Het is een prachtgezicht, iedere avond weer. Maar ze schijten ook alles onder. De ramen, de auto, de trampoline in de tuin, alles zit onder de vogelpoep.” https://t.co/f7irQY3NAJ

— Friesch Dagblad (@frieschdagblad) February 21, 2019

Lees ook: Prachtig die spreeuwen in Dokkum, maar ze mogen nu wel een keer doorvliegen

Nieuws

menu