Powerfield legt beslag op grond voor zonnepark bij Dokkum

Zonneparkontwikkelaar Powerfield uit Groningen heeft beslag laten leggen op de grond boven Dokkum waarop een zonneveld moet komen.

Het beoogde zonnepark van Dokkum.

Het beoogde zonnepark van Dokkum. Foto: Beeld FD

Dat blijkt uit het register van het Kadaster. Het gaat om ongeveer driekwart van de bestemde agrarische hectares, die in bezit zijn van twee grondeigenaren uit Bornwird. De partijen zien elkaar morgen voor de rechter, zo bevestigen ze desgevraagd. Verder willen ze vooraf geen commentaar geven op de zaak.

De kwestie lijkt weer een nieuwe vertraging op te gaan leveren voor de bouw van het park van 17 Megawatt (MW), goed voor stroom voor ruim vijfduizend huishoudens. De gemeente Noardeast-Fryslân heeft namelijk ook nog geen definitieve vergunning afgegeven voor het park achter bedrijventerrein Betterwird, aan de boorden van de Alde Peasens.

Integriteitscontrole

Reden daarvoor is dat het Landelijk Bureau Bibob een integriteitscontrole van de eigenaren van Powerfield nog niet heeft voltooid. Ondanks dat dat verzoek in het najaar van 2018 werd ingediend door de toenmalige gemeente Dongeradeel en het Bureau Bibob een antwoordtermijn van twaalf weken hanteert.

Met de wet Bibob worden eerst de bedoelingen van de aanvrager beoordeeld. Zo kunnen contacten met justitie, banken en de belasting aan het licht komen. De wet is onder meer bedoeld om witwaspraktijken tegen te gaan.

,,De aanvraag staat nog uit bij Bureau Bibob. De vergunning houden we in afwachting daarvan aan”, zegt Ferdie van den Brink, woordvoerder van de gemeente Noardeast-Fryslân. ,,Dat duurt inmiddels al best wel lang. Zodra de beoordeling binnen is, buigt het college van B en W zich snel weer over de vergunning. Maar Bibob kan ook een reden voor afwijzing zijn.” De vergunningsprocedure is verder wel afgerond, bezwaar is niet meer mogelijk. Bibob kon gisteren niet reageren op de vraag waarom het onderzoek dit keer zo lang duurt.

A-B-C-constructie

Powerfield, destijds nog opererend vanuit Dokkum, kwam vorig jaar in opspraak vanwege het vermeende gebruik van een zogenoemde A-B-C-constructie. Het bedrijf kocht grond en verkocht het direct door voor een hogere prijs. Speculatie, zo klonk het verwijt. Het bedrijf is er niet voor veroordeeld. Wel kregen twee directeuren dit voorjaar een bestuurlijke boete van elk 75.000 euro van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Symen Jellema en Jean-Louis Bertholet lieten de prospectussen – wettelijke documenten met informatie over effecten – voor deelnemingen in zonneparken niet goedkeuren door de AFM. Dat was wettelijk verplicht. Dokkumer Jellema is inmiddels vertrokken bij Powerfield. Henk Bleker, oud-staatssecretaris, volgde hem op.

Powerfield heeft het zonnepark bij Dokkum overigens verkocht aan Nuon. Als de vergunning definitief wordt, zal die energiemaatschappij de panelen gaan leggen en het park exploiteren.

Nieuws

menu