Dit artikel is vandaag gratis

Geen treinen tussen Workum en Stavoren door dassenburcht onder het spoor bij Molkwerum

Dassen wonen in burchten in de grond en zijn in Nederland een beschermde diersoort. Foto: Shutterstock

ProRail legt vanwege de veiligheid het treinverkeer bij Molkwerum per direct stil, omdat dassen daar onder het spoor een burcht hebben gegraven. Dat betekent dat er sinds maandagmiddag 16.00 uur geen treinverkeer mogelijk is tussen Workum en Stavoren.

De omvang van deze burcht blijkt zo groot dat de stabiliteit van de spoorbaan in het geding komt, aldus ProRail. De tientallen holen onder de grond zouden onder druk van een passerende trein kunnen bezwijken.

Beschermde diersoort

ProRail is in overleg met het bevoegde gezag om maatregelen te bespreken, maar dat wordt niet eenvoudig. De das is een beschermde diersoort en bivakkeert in de winter veelal in zijn burcht. ‘Herstelwerk van het spoor kan alleen plaatsvinden als bevoegd gezag daar toestemming voor verleent.’

Dat er dassen onder het spoor bij Molkwerum actief waren was bekend bij ProRail. De locatie is daarom extra in de gaten gehouden. Er zijn maatregelen in voorbereiding om de das uit het spoortalud te laten vertrekken. Daarnaast was afgelopen najaar sprake van een verzakt spoor wat ProRail direct heeft laten herstellen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de treinen weer kunnen rijden tussen Workum en Stavoren.

Nieuws

menu