Provincie Fryslân: advies over intrekken vergunningen boeren is 'safolste proefballontsje'

De provincie Fryslân ziet niets in het advies van de landsadvocaat om desnoods de vergunningen in te trekken van boeren die in de buurt van Natura2000-gebieden zitten.

Friese veehouders hoeven wat betreft de provincie niet te vrezen voor intrekken van vergunningen.

Friese veehouders hoeven wat betreft de provincie niet te vrezen voor intrekken van vergunningen. Foto ANP

,,It is it safolste proefballontsje dat yn Den Haach oplitten wurdt. Wy binne der ek bûten litten”, stelt gedeputeerde Klaas Fokkinga in een reactie op het nieuws dat de landsadvocaat het ‘onontkoombaar’ acht om niet-vrijwillige beëindiging van boerenbedrijven in te zetten in de strijd tegen de stikstofuitstoot.

Nieuws

menu