Provincie Fryslân: advies over intrekken vergunningen boeren is 'safolste proefballontsje'

De provincie Fryslân ziet niets in het advies van de landsadvocaat om desnoods de vergunningen in te trekken van boeren die in de buurt van Natura2000-gebieden zitten.

Friese veehouders hoeven wat betreft de provincie niet te vrezen voor intrekken van vergunningen.

Friese veehouders hoeven wat betreft de provincie niet te vrezen voor intrekken van vergunningen. Foto ANP

,,It is it safolste proefballontsje dat yn Den Haach oplitten wurdt. Wy binne der ek bûten litten”, stelt gedeputeerde Klaas Fokkinga in een reactie op het nieuws dat de landsadvocaat het ‘onontkoombaar’ acht om niet-vrijwillige beëindiging van boerenbedrijven in te zetten in de strijd tegen de stikstofuitstoot.

Een dergelijk idee, maar ook de optie voor grootschalige onteigening, geeft volgens Fokkinga aan dat het kabinet de stikstofaanpak wil intensiveren. ,,Mar wy hâlde ús eigen oanpak, wêrby‘t wy yn petear gean mei de boeren. Dêrby is it ynlûken fan fergunnings net im Frage .” Om hoeveel vergunningen het in Fryslân gaat had de gedeputeerde niet direct paraat.

Bedragen

In Haagse kringen wordt momenteel zeventien miljard euro genoemd als het bedrag dat nodig is voor het inkrimpen van de agrarische sector, om zo aan de uitstootnormen te voldoen. Dat bedrag spreekt Fokkinga wel aan. ,,Wy ha altyd al sein dat der mear jild op it kleed komme moat om it probleem oan te pakken. Mar dat sil oars gean moatte as mei it ynlûken fan fergunnings.”

Intrekken van een vergunning van een veehouder betekent dat hij of zij vrijwel meteen moet stoppen. De maatregel gaat veel verder dan bijvoorbeeld onteigening, want dat is een procedure die jaren kan duren. Juist vanwege het snelle resultaat vindt de landsadvocaat intrekken van een vergunning beter dan andere opties, schrijft hij in een door het ministerie van Landbouw gevraagd advies dat dinsdag uitlekte.

Planbureau

Vorige week werd bekend dat het Planbureau voor de Leefomgeving twee plannen heeft geanalyseerd om boeren die niet vrijwillig meewerken, te onteigenen of te verplaatsen. Het intrekken van vergunningen werd ook daarin als mogelijkheid genoemd.

Demissionair minister Carola Schouten benadrukte toen al dat het om eventuéle ingrepen gaat en dat het demissionaire kabinet er geen besluiten meer over zal nemen.

Uitlekken

Dinsdagochtend zei ze opnieuw dat ze het betreurt dat er allerlei losse plannen uitlekken. ,,Ik vind het echt vreselijk dat dit tot heel veel onrust leidt aan de keukentafel bij de boeren. Het is niet zo van ‘wij komen even langs om uw land en uw boerderij in te nemen’. Absoluut niet. Dat is nu het beeld dat ontstaat en ik vind het heel erg dat mensen daar verdrietig van worden. U mag van mij verwachten dat we heel zorgvuldig met mensen omgaan. Dit is hun levenswerk.”

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland noemt het eventueel intrekken van vergunningen van boeren „schandalig” en wil er met de Nederlandse boeren alles aan doen om deze „schending van de rechten” aan te vechten.