Provincie Fryslân zet adviesgroep voor bescherming tegen de wolf op touw

De provincie Fryslân heeft verschillende partijen gevraagd toe te treden tot de ‘Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân’ (PPWF). De groep moet advies geven over de bescherming van landbouwhuisdieren voor rondzwervende wolven en binnen de provincie voorlichting geven over beschermende maatregelen. Ook kan de projectgroep een plan opstellen hoe de provincie moet omgaan met een gevestigde wolf in de toekomst.

De projectgroep krijgt in eerste instantie een adviesrol, is het idee.

De projectgroep krijgt in eerste instantie een adviesrol, is het idee. Foto: Shutterstock

De bedoeling is dat de ploeg vijfmaal jaarlijks bij elkaar zal komen. Als er een gevestigde wolf in de provincie komt, kan de projectgroep worden opgeschaald naar een gebiedscommissie. De provincie heeft LTO Noord, Stichting Beheer Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG), Friesch Particulier Grondbezit, Vereniging Friese Gemeenten, Kollektivenberied Fryslân en terreinbeherende organisaties verzocht deel te nemen in de PPWF. In 2023 wil de provincie de nieuwe opzet evalueren.

Schapenhouder

Schapenhouder Gijsbert Six houdt zich namens de Stichting KSG ook al in de provincies Drenthe, Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant bezig met het wolvenbeleid. Volgens de schapenboer uit Benneveld (bij Emmen) is het beleid op veel plekken anders. ,,In Overijssel is bijvoorbeeld weinig bestuurlijke wil. Dat komt pas als de wolf daar weer eens flink te keer gaat.”

Met de Friese projectgroep zou Six een crisisorganisatie willen opzetten, zoals ook andere provincies dat tot op zekere hoogte hebben. Zo zou Fryslân volgens hem hulpmiddelen op voorraad moeten hebben, zoals hoge afrasternetten en fladderlinten. Dat laatste zijn stroken textiel die wapperend de zwerfwolf tijdelijk op afstand houden.

Hun idee voor een wolvenhek zou je kunnen weglachen, maar er zit wel tragiek achter

Voor het verspreiden van de beschermingsmiddelen moet ook logistiek komen en hulp voor sommige schapenhouders om de netten neer te zetten, zegt Six. ,,Ook zou er een communicatiestructuur moeten komen, zodat schapenhouders het gelijk horen als er een zwerfwolf in de buurt zit.”

Wolvenhek

Dat er in Fryslân vooreerst nog wordt gesproken van een projectgroep, en niet van een commissie, maakt volgens Six niet uit. Het gaat om de bescherming tegen de wolf. ,,Het maakt niet uit welke naam je er dan aan geeft.”

Ook hoopt Six dat de nieuwe projectgroep contact onderhoudt met de stichting Wolvenhek uit Aldeboarn. Hun idee om een deel van de provincie af te schermen met een eigen hek, lijkt hem onhaalbaar. ,,Zij zullen jarenlang bezig zijn met bestemmingsplanwijzigingen en juridisch getrouwtrek.” Daar zullen zij de 30.000 euro die ze via crowdfunding hebben opgehaald dan ook aan kwijt raken, vermoedt Six.

Maar hij vindt het wel belangrijk om deze schapenhouders te betrekken bij de provinciale plannen. ,,Hun idee voor een wolvenhek zou je kunnen weglachen. Maar er zit wel tragiek achter, je ziet de angst bij deze boeren.”

Nieuws

menu