Dit artikel is vandaag gratis

Provincie Fryslân zou voor de zomer een nieuw college moeten hebben

Met de klok mee vanaf links voor: Auke Talsma (BBB), Margreet Jonker en Matthijs de Vries (CU), Aebe Aalberts en Friso Douwstra (CDA), formateur Oebele Brouwer, Klaas Zwart en Edou Hamstra (PvdA) en Abel Kooistra (BBB) in Paviljoen De Leyen in Rottevalle, waar wordt onderhandeld over een nieuw provinciebestuur. Foto: Jilmer Postma

De provincie heeft hopelijk voor de zomer een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Dat schrijft formateur Oebele Brouwer, burgemeester van Achtkarspelen, vrijdag in een brief aan Provinciale Staten.

BBB, PvdA, CDA en ChristenUnie zitten sinds medio april met elkaar aan tafel om belangrijke thema’s te bespreken. Brouwer zegt dat er ,,dossiers met inhoudelijke verschillen” zijn maar dat de partijen er sterk op gericht zijn om die thema’s bij elkaar te brengen.

Brouwer denkt dat de gesprekken over de hoofdthema’s economie en gemeenschap en verbinding (cultuur, sport, taal, sociaal beleid) klaar zijn. Er moet de komende weken nog wel verder gepraat worden over de fysieke leefomgeving (wonen, energie en klimaat) en de provinciale plannen voor het landelijke gebied (landbouw, natuur, water en veenweiden).

De provincie Fryslân moet net als alle andere provincies op 1 juli een conceptplan voor het landelijk gebied inleveren bij minister Christianne van der Wal. Stikstofbeleid is een van de belangrijkste onderwerpen van het plan.

89 brieven ontvangen

Formateur Brouwer heeft tot nu toe 89 brieven ontvangen van partijen die aandacht vragen voor bepaalde onderwerpen. Het is volgens hem aan de formerende partijen of zij met briefschrijvers gaan praten of aangedragen informatie opnemen in hun coalitieakkoord.

Nieuws

menu