Provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden vervolgen hun samenwerking tot 2030

De gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân werken de komende jaren samen bij zes omvangrijke projecten op het gebied van infrastructuur, woningbouw, leefbaarheid en armoedeaanpak en plattelandsbehoud.

Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden (l) en commissaris van de Koning Arno Brok ondertekenen de Samenwerkingsagenda 2030.

Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden (l) en commissaris van de Koning Arno Brok ondertekenen de Samenwerkingsagenda 2030. Foto: Wybe Fraanje

De colleges van B en W en Gedeputeerde Staten ondertekenden dinsdag de zogenoemde Samenwerkingsagenda 2030, waarmee een volgende fase van het gezamenlijk optrekken ingaat. Sinds 2011 is er zo’n samenwerkingsagenda, waaruit onder meer Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 en de eerste triënnale Arcadia uit voortgekomen zijn.