Provincie gaat toch handhaven bij de biovergister in Holwerd: binnen twee maanden stoppen met de uitstoot van stikstof op Natura-2000-gebied of anders 30.000 euro betalen

Bio Energie Holwerd mag binnen twee maanden geen stikstof meer uitstoten op Natura-2000-gebied Duinen Schiermonnikoog. Als de biovergister daar in januari nog niet in is geslaagd, moet het bedrijf 30.000 euro betalen. Dat blijkt uit een aangetekende brief van de provincie aan Bio Energie die in handen is van het Friesch Dagblad.

De biovergister bij Holwerd.

De biovergister bij Holwerd. Foto: Marcel van Kammen

De biovergister ligt al langere tijd onder vuur omdat het zonder vergunning te veel stikstof uitstoot in Natura-2000-gebied Duinen Schiermonnikoog. Dat hadden metingen van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) in april en juni van dit jaar uitgewezen na handhavingsverzoeken van milieuclub Mobilisation for the Environment (MOB). Het bedrijf had geen natuurvergunning, maar heeft die daarna wel aangevraagd.