Dit artikel is vandaag gratis

Provincie heeft meer tijd nodig voor Natura 2000-plannen

Het duingebied van Schiermonnikoog. Foto: Simon Talsma

De nu lopende beheerplannen van elf Natura 2000-gebieden in Fryslân worden verlengd. De provincie kiest daarvoor om nieuwe regelgeving rond stikstof af te wachten voordat de beheerplannen gewijzigd worden.

Natura 2000 is het netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. In samenspraak met overheden, eigenaren, beheerders en andere belanghebbenden worden beheerplannen opgesteld, die maximaal zes jaar gelden en eenmalig ongewijzigd met zes jaar verlengd mogen worden.

Nieuwe regelgeving

De provincie Fryslân kiest voor die optie bij elf van de twintig Natura 2000-gebieden in de provincie, waarvan de beheerplanperiode ten einde loopt. Aanleiding is dat de komende jaren nieuwe landelijke regelgeving verwacht wordt, onder meer om de stikstofuitstoot rond Natura 2000-gebieden te verminderen. Gedeputeerde Douwe Hoogland: ,,Sa hawwe wy foldwaande tiid om de no jildende plannen soarchfâldich evalueare te kinnen, mar ek om de nije behearplannen yn goed oerlis en yn gearwurking mei de belutsen partijen te meitsjen.”

Het gaat om de gebieden De Alde Feanen, De Deelen, Van Oordt’s Mersken, Wijnjeterperschar, Bakkeveense Duinen, Rottige Meenthe en Brandemeer, de duinen van Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog en het Lauwersmeergebied.

Het besluit om de beheerplannen met zes jaar, of zo mogelijk korter, te verlengen ligt zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen in die periode bezwaar maken.

Nieuws

menu