De provincie Fryslân helpt gemeenten bij de aanpak van laaggeletterdheid

De provincie Fryslân wil gemeenten helpen bij de aanpak van laaggeletterdheid. Gedeputeerde Staten stellen voor om een initiatiefvoorstel van D66 en PvdA uit te voeren.

De bibliotheek in Drachten.

De bibliotheek in Drachten. Foto: Jilmer Postma

Daartoe wil Gedeputeerde Staten een kleine 82.000 euro reserveren om een brede aanpak van laaggeletterdheid in Fryslân van de grond te tillen. In Fryslân is 13,4 procent van de inwoners laaggeletterd. Dat ligt boven het landelijk gemiddelde van 12,2 procent, en Fryslân staat na Flevoland en Zuid-Holland op de derde plaats wat laaggeletterdheid betreft. De provincie helpt gemeenten met het opzetten van samenwerkingsverbanden met het onderwijs, bibliotheken en arbeidsinstanties om laaggeletterdheid weg te werken.

Nieuws

menu