De provincie Fryslân gaat het Greenpeacerapport bestuderen, maar houdt voorlopig vast aan het stikstofdoel voor 2030

De provincie kan nog niet zeggen of het Greenpeacerapport over stikstof tot een strenger beleid gaat leiden. Na bestudering van het rapport kijkt de provincie in hoeverre het gevolgen heeft voor de stikstofplannen waarmee Fryslân in mei komt.

De Alde Feânen.

De Alde Feânen. Foto: Shutterstock

Uit het rapport dat Greenpeace maandag bekend maakte, blijkt onder andere Natura-2000 gebied de Alde Feanen zo aangetast te zijn door stikstof, dat alleen herstel mogelijk is door een forse stikstofreductie voor eind 2025. De stikstofplannen van het kabinet Rutte IV, met doelen voor 2030, komen volgens de organisatie te laat.

Nieuws

menu