Provincie komt terug van afschot damherten: 'Mar wy meitsje ús al soargen oer de útdijende populaasje'

De provincie Fryslân gaat onderzoeken hoe de verkeersveiligheid bij Katlijk verbeterd kan worden om aanrijdingen met damherten te voorkomen. De opdracht om de populatie met afschot uit te dunnen, wordt ingetrokken.

Een damhertbok in het bos.

Een damhertbok in het bos. Foto: Shutterstock

Gedeputeerde Staten volgen hiermee het advies van de provinciale bezwarencommissie. Die oordeelde dat de provincie onvoldoende heeft aangetoond dat de verkeersveiligheid afneemt naarmate de damhertenpopulatie groeit.

Nieuws

menu