Culturele instellingen kunnen met beperkte bezoekersaantallen moeilijk winstgevend programmeren. De provincie wil het gat dichten tussen kosten en baten

Poppodia, theaters, musea, filmhuizen en dorpshuizen kunnen subsidie van de provincie aanvragen om meer activiteiten te kunnen programmeren in coronatijd. Er zit in totaal drie ton in de pot.

Afbeelding ter illustratie

Afbeelding ter illustratie Foto: Sem van der Wal Sem van der Wal

,,Hjir is yn it kulturele fjild in protte ferlet fan”, zegt gedeputeerde Sietske Poepjes. De regeling verlaagt het financiële risico van programmering: het gat tussen de kosten om activiteiten te programmeren en de opbrengsten uit kaartverkoop kan met de subsidie worden gedicht.

Nieuws

menu