Culturele instellingen kunnen met beperkte bezoekersaantallen moeilijk winstgevend programmeren. De provincie wil het gat dichten tussen kosten en baten

Poppodia, theaters, musea, filmhuizen en dorpshuizen kunnen subsidie van de provincie aanvragen om meer activiteiten te kunnen programmeren in coronatijd. Er zit in totaal drie ton in de pot.

Afbeelding ter illustratie

Afbeelding ter illustratie Foto: Sem van der Wal Sem van der Wal

,,Hjir is yn it kulturele fjild in protte ferlet fan”, zegt gedeputeerde Sietske Poepjes. De regeling verlaagt het financiële risico van programmering: het gat tussen de kosten om activiteiten te programmeren en de opbrengsten uit kaartverkoop kan met de subsidie worden gedicht.

Door beperkende coronaregels kunnen culturele instellingen minder gasten ontvangen dan anders. Daardoor zijn er minder ticketinkomsten en zijn voorstellingen in principe verlieslatend. De subsidieregeling ondervangt dat probleem. De provincie wil er met deze ondersteuning voor zorgen dat Fryslân een divers cultuuraanbod houdt.

De regeling staat open voor aanvragen van 15 september tot en met 15 december, alleen van instellingen. Artiesten en andere cultuurmakers kunnen proberen een beroep te doen op de regeling ‘Kleine cultuurinitiatieven Fryslân’.