Provincie maant Leeuwarden opnieuw tot actie om vleermuizen in het gebied WTC/Cambuur te redden

Leeuwarden krijgt opnieuw een tik op de vingers van de provincie over de bomenkap rond het nieuwe Cambuurstadion. Hierdoor is de vliegroute van verschillende soorten vleermuizen aangetast. Nu blijkt dat sommige soorten toch nog aanwezig zijn in het gebied, moet de gemeente met spoed herstelwerkzaamheden in het gebied laten uitvoeren.

Gewone grootoorvleermuis.

Gewone grootoorvleermuis. Foto: Vleermuis.net / Paul van Hoof

In het gebied waar nu gebouwd wordt aan het nieuwe Cambuurstadion, beging de gemeente in maart een overtreding door bomen te kappen in het gebied zonder beschermende maatregelen te nemen voor de vleermuizen. Dit had consequenties voor de gewone dwergvleermuis, laatvlieger en mogelijk ook de zwaar beschermde meervleermuis.

Nieuws

menu