Provincie mag vergoeding voor ganzenschade van zes boeren niet zomaar met 20 procent korten, Raad van State eist nieuw overleg

De provincie Fryslân moet binnen 16 weken voor zes boeren met een ander vergoedingsregeling komen voor ganzenvraatschade. Dat heeft de Raad van State bepaald in een tussenuitspraak die woensdag is gepubliceerd. De provincie gaat met de boeren in gesprek.

Ganzen landen op een weiland.

Ganzen landen op een weiland. Foto: Rick Nederstigt

Zes boeren hadden eerder een rechtszaak tegen de provincie gewonnen over de vraatschade. Ze waren het niet eens met de 20 procent eigen risico die de provincie hen oplegde, voor percelen die geen foerageergebied zijn voor ganzen en waar boeren zelf verantwoordelijk zijn voor het verjagen van de dieren.

Tot voor kort kregen boeren voor de dit percelen van de provincie 95 procent van de schade vergoed. Met een lagere vergoeding van 80 procent wil de provincie boeren meer stimuleren de ganzenschade zelf te voorkomen. Ook hoopte de provincie met de verlaging minder geld aan vraatschade kwijt te zijn. De schade op percelen die wel foerageergebied werd en wordt volledig vergoed.

Niet eerlijk

In maart vorig jaar oordeelde de rechter dat een algemene korting van 20 procent niet eerlijk is, omdat boeren in een aantal gevallen lastig de vraatschade kunnen beperken. Het verweer dat die boeren hun weilanden als foerageergebied hadden kunnen aanbieden snijdt volgens de rechter ook geen hout. Niet alleen is een boer daar niet toe verplicht, de provincie verkleinde het areaal aan foerageergebieden met 10 procent.

De provincie ging tegen deze uitspraak in hoger beroep bij de Raad van State. Die raakte óók niet overtuigd van de argumenten van de provincie en stelt nu dat er een nieuwe regeling moet komen.

Teleurgesteld

Biologisch veehouder Simon den Hartogh, van boerderij de Guozzepôle in Anjum en een van de procederende boeren, had een hardere uitspraak van de Raad van State verwacht. ,,Bij de zitting bleef er geen spaan heel van het verweer van de provincie.”

Nu de provincie een herkansing krijgt en hij nog zeker zestien weken moet wachten op een vergoeding, vreest hij voor het voortbestaan van zijn bedrijf. ,,We hebben weinig reserves en het gaat wel om een bedrag van rond de 50.000 euro .”

Adviseur faunabeheer Peter van Kempen die de zes boeren vertegenwoordigd is blij met de uitspraak van de Raad van State. ,,De Raad van State had kunnen stellen dat de provincie het recht heeft een korting van 20 procent in te voeren. Maar ze geeft met deze uitspraak aan dat er ook sprake moet zijn van rechtmatig handelen.”

De provincie geeft inmiddels aan met de zes boeren zo snel mogelijk in gesprek te willen gaan met de boeren over de schade, meldt een woordvoerder. ,,Hoe sneller het gesprek hoe beter voor hen.” De rechter heeft de boeren zes weken de tijd gegeven met bewijsstukken van de schade te komen.