Provincie stelt asbestsubsidie te mooi voor

De laatste subsidieregeling waarbij asbestdaken werden vervangen door zonnedaken, was een veel minder groot succes dan de provincie Fryslân deze week deed voorkomen.

Zonnepanelen op een schuur in Cornjum

Zonnepanelen op een schuur in Cornjum Foto: Marchje Andringa

Gedeputeerde Sietske Poepjes zei dat het subsidiëren van zonnedaken waarvan omwonenden elektriciteit afnemen, veel meer opleverde dan een eerdere regeling waarbij enkel dakeigenaren werden gesubsidieerd. In de evaluatie heeft de provincie echter rekenfouten gemaakt, erkent de provincie na vragen van deze krant. Toch houdt ze vast aan het besluit om aan de laatste regeling een vervolg te geven.

De provincie had sinds 2013 drie achtereenvolgende regelingen voor het vervangen van asbestdaken door daken met zonnepanelen. Bij de eerste twee konden bedrijfseigenaren subsidie krijgen voor de vervanging van hun dak. Bij de derde, die in 2017 en 2018 liep, werd alleen subsidie toegekend als de opbrengst van de zonnepanelen ook geheel of deels ten goede kwam aan omwonenden. Dit gebeurde aan de hand van de zogeheten postcoderoosregeling (de subsidieregeling ‘Asbest eraf, postcoderoos erop’).

Ook wat betreft de opbrengst in zonnepanelen spiegelde de provincie de omwonendenregeling te positief voor

De provincie besloot deze week de laatste regeling – de zogeheten omwonendenregeling – een vervolg te geven. Op basis van een evaluatie concludeerde gedeputeerde Poepjes in een Statenbrief dat die ‘veel effectiever’ was. De regeling zou hebben geleid tot ‘meer asbestsanering, meer zonnepanelen én meer baathebbers per uitgegeven euro’.

Cijfers kloppen niet

Uit een analyse door deze krant van de bijgevoegde cijfers blijkt echter een ander beeld. De omwonendenregeling leidde tot bijna de helft minder asbestsanering per euro subsidie. Deze kostte de provincie twee ton en leidde tot een sanering van ruim 24.200 vierkante meter asbest, 0,12 vierkante meter per euro subsidie dus. Dat was bijna de helft van de opbrengst van de subsidieregeling daarvóór, waarbij pandeigenaren alle elektriciteit zelf mochten afnemen: die leidde tot 0,22 vierkante meter gesaneerde asbest per euro (111.000 vierkante meter voor vijf ton subsidie).

Een tweede flater

Ook wat betreft de opbrengst in zonnepanelen spiegelde de provincie de omwonendenregeling te positief voor. In Poepjes’ brief wordt het beeld geschetst dat die bijna drie keer zo goedkoop was als de eerdere regeling, afgemeten aan het aantal geïnstalleerde wattpieks per euro subsidie. In reactie op een narekening van deze krant bevestigde de provincie gistermiddag dat ook hierbij een rekenfout is gemaakt. De opbrengst van beide laatste regelingen verschilde op dit punt slechts minimaal. Alleen het aantal ‘baathebbers’ – het aantal mensen dat profiteert van de subsidie – is logischerwijs wel veel groter bij de omwonendenregeling.

De rekenfouten betekenen dat het besluit om een vervolg te geven aan de omwonendenregeling is genomen op grond van onjuiste aannames. Desalniettemin wil de provincie aan het besluit vasthouden, laat woordvoerder Peter van den Meerschaut schriftelijk weten. ‘Voor de provincie ging het niet alleen om de asbestsanering, maar ook om de geplaatste zonnepanelen en het maatschappelijk rendement; hoeveel inwoners van Fryslân profiteren.’

Gedeputeerde Poepjes stuurt waarschijnlijk vrijdag een excuusbrief aan Provinciale Staten.

Nieuws

menu