Dit artikel is vandaag gratis

Provinciale Staten geven 150.000 euro de bouw van een nieuw dorpshuis voor Sexbierum en Pietersbierum, ook al is gedeputeerde Fokkinga daartegen

Impressie van het dorpshuis/mfa van Sexbierum-Pietersbierum. Impressie: FD

Provinciale Staten steunen Sexbierum en Pietersbierum in hun plan om een nieuw dorpshuis te bouwen en geven daarvoor 150.000 euro subsidie. De Staten namen woensdag een door ChristenUnie, D66, FNP, PvdA en CDA ingediend amendement aan.

De Staten stellen het geld beschikbaar omdat Sexbierum en Pietersbierum door een gewijzigde regeling voor dorpshuizen, het Iepen Mienskipsfûns, subsidie mis dreigden te lopen.

De Staten legden een advies van gedeputeerde Klaas Fokkinga naast zich neer. Die had gewaarschuwd voor willekeur. ,,As wy no ynienen doarpshûs Seisbierrum stypje, komt dat as in boemerang werom by oare oanfragen”, aldus Fokkinga.

De werkgroep voor de bouw van het dorpshuis reageert verheugd op de toekenning. ‘De komende maanden zijn erg spannend voor wat betreft de aanbesteding, maar we hebben goede hoop dat we het project nu rond krijgen en spoedig over kunnen gaan tot realisatie. Onze vasthoudendheid wordt beloond.’

In een eerder stadium gaf de gemeente Waadhoeke ook financiële steun aan het initiatief. Ook werd er al ruim 194.000 opgehaald met van acties en donaties.

Nieuws

menu