Stilzetten of tienduizend euro per dag betalen: melkveehouder in Holwert krijgt nu toch de provincie achter zich aan voor 260 koeien en mestvergister zonder vergunning

De provincie Fryslân gaat nu toch optreden tegen het houden van vee en het gebruiken van een vergister door een boer in Holwert. De betreffende melkveehouder Frans Antonides aan de Ternaarderdyk moet zijn veestapel verkleinen en zijn installatie binnen twee maanden stilzetten. Anders wacht hem een dwangsom van 10.000 euro per dag.

Koeien in een weiland.

Koeien in een weiland. Foto: ANP

De maatschap heeft geen vergunning via de Wet natuurbeheer. Die is in 2016 wel aangevraagd, maar niet toegekend. De provincie stuurde in 2022, zes jaar later, verzoeken tot aanvulling op de aanvraag. Die bleven uit, waarna in maart dit jaar definitief is besloten de vergunning niet toe te kennen.