Provincie Fryslân uit zorgen over waterverontreiniging bij Schiermonnikoog door boorplannen van mijnbouwbedrijf ONE-Dyas

In een brief aan de Kamercommissie van Economische Zaken van de Tweede Kamer uit de provincie Fryslân haar zorgen over waterverontreiniging bij Schiermonnikoog.

Het Provinciehuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden.

Het Provinciehuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. Foto: Hoge Noorden / Jaap Schaaf

Dit zou veroorzaakt worden door mijnbouwbedrijf ONE-Dyas, die ongeveer twintig kilometer ten noorden van Schiermonnikoog naar gas wil boren. Volgens de provincie zijn er serieuze signalen dat het bedrijf bij boringen sterk verontreinigd spoelwater en boorgruis in zee loost.

De provincie is bezorgd wat de consequenties zijn voor het maritieme milieu. Het gebied waar ONE-Dyas wil boren, ligt vlakbij het Werelderfgoed Waddenzee. De provincie vreest dat door stroming in zee het spoelwater zich makkelijk verspreidt over de kwetsbare zeebodem en in de voedselketen terechtkomt voor mens en dier.

Scheepvaartroutes

Verder zijn de zeegebieden rondom de eilanden aangewezen als zones die beschermd worden voor ecologische, sociaal-economische en/of wetenschappelijke redenen. Om die reden zijn er bijvoorbeeld voorwaarden gesteld aan scheepvaartroutes voor olietankers om ecologische rampen te voorkomen.

Verder wijst de provincie om doelstellingen vanuit Natura-2000 en richtlijnen voor vogels. Het is, volgens de provincie, onbegrijpelijk dat de minister van Economische Zaken en Klimaat geen voorwaarden stelt aan het lozen van spoelwater en boorgruis. In Duitse wateren is het lozen wel al verboden. Het veld waar ONE-Dyas gaat boren, ligt op de landsgrens van Nederland en Duitsland. De provincie vreest dat het spoelwater in het Nederlandse gedeelte terechtkomt, juist omdat wij geen regels stellen aan deze activiteiten.

De provincie vraagt de minister met klem het lozen van spoelwater en boorgruis te verbieden.