Provincie verhoogt subsidie: energiecorporaties kunnen weer geld aanvragen

Sinnepark Dokkum van GroenLeven.

Sinnepark Dokkum van GroenLeven. Foto: Marcel van Kammen

Energiecoöperaties in Fryslân kunnen nog tot eind dit jaar geld krijgen voor lokale energieprojecten. Per project is er vijfduizend euro beschikbaar.

De regeling zou eigenlijk 30 april aflopen, maar Gedeputeerde Staten hebben besloten de termijn te verlengen tot 31 december. Ook wordt het totale subsidiebedrag verhoogd van 100.000 naar 166.500. De regeling loopt inmiddels drie jaar. Tot nu toe zijn er voor 48 projecten subsidies aangevraagd. Het bedrag wordt toegekend in vouchers. Die kunnen worden gebruikt om expertise in te huren om bijvoorbeeld lokale zonnedaken te realiseren.

Besparing