De provincie Fryslân wil energieprojecten helpen die hun subsidie dreigen te verliezen door de vertraging in uitbreiding van het stroomnet

De provincie Fryslân gaat zich inzetten voor groenestroomprojecten die in de knel komen met hun rijkssubsidie nu het langer gaat duren om ze aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Dat zegt gedeputeerde Sietske Poepjes.

Liander werkt aan de capaciteitsuitbreiding van het elektriciteitsnet.

Liander werkt aan de capaciteitsuitbreiding van het elektriciteitsnet. Foto: Liander

Netbeheerder Liander maakte donderdag bekend dat het uitbreiden van de capaciteit van het elektriciteitsnet langer duurt dan verwacht. Meer dan vierhonderd producenten van groene stroom en grote afnameprojecten in Fryslân en de Noordoostpolder (zoals nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen) moeten een tot drie jaar langer wachten voordat er voor hen ruimte is op het net . Projecten lopen daardoor het gevaar hun rijkssubsidie kwijt te raken, omdat deze SDE-subsidie wordt ingetrokken als een project niet binnen een bepaalde tijd wordt gerealiseerd.

Nieuws

menu