Het provinciaal college van Fryslân wist veel doelstellingen te halen in de periode 2019-2023 maar het volgende college krijgt heel wat op het bordje. De eindbalans van vier jaar Lok op 1

Lok op 1 heette het bestuursakkoord dat Gedeputeerde Staten vier jaar geleden afsloot. Met alle omgekeerde vlaggen en protestborden langs de wegen lijkt de Fries er ondanks de inzet op brede welvaart, de afgelopen jaren ontevredener op geworden. Toch zijn heel veel doelen gehaald, concludeert het college in zijn eindbalans.

Het lukte het college niet het aantal weidevogels in gebieden met agrarisch natuurgebied te verhogen. Wel is er onder meer een biodiversiteitsherstelprogramma opgesteld.

Het lukte het college niet het aantal weidevogels in gebieden met agrarisch natuurgebied te verhogen. Wel is er onder meer een biodiversiteitsherstelprogramma opgesteld. Foto: Hoge Noorden/ Jeroen Horsthuis

Van de 61 doelstellingen zijn er de afgelopen vier jaar 38 met succes afgerond, stelt het college in de eindbalans. Zeven doelstellingen werden niet gehaald en acht gedeeltelijk. Het college verwacht dat de overige acht doelstellingen de komende jaren alsnog worden gehaald.

Nieuws

menu